Jednořádkový bramborový kombajn Grimme SE 75-40 UB - použitý stroj

Jednořádkový bramborový kombajn Grimme SE 75-40 UB, rok výroby 2003, odpracováno 200 ha, na stroji byl prováděn autorizovaný servis, připraven na sezonu. Výbava : jednořádkový bramborový kombajn s bočně vedeným vyorávacím ústrojím, automatika navádění na řádek, automatika regulace přítlaku na řádek, stranové vyorávaní s automatikou, hydraolicky řízená náprava s automatikou, vzduchové brzdy, pŕedtřídění na přebíracím stole, optimalizace plnění zásobníku, plnič palet s hydraulickým ovládáním pro palety 1,2 m, kamerový systém, nastavení náklonu druhého rozdružovadla el.servomotorem, natřásání prvního prosévacího pásu se zmněnou intenzity el.servomotorem. Cena na zavolání.

Jednořádkový bramborový kombajn Grimme SE 75-40 UB - použitý stroj