Sázecí kombince na brambory Grimme GL420 + RT300

Použitý stroj ve v plné výbavě , nesená čtyřřádková kombinace - možno i rozdělit   , aktivní příprava půdy lehčím typem frézy RT300 , 4 ks kypřících radlic za kola traktoru , lzičkový  sazeč  se zelenými lžickami (35 -60 mm ) , každý sázení kanál poháněn jednotlivě hydromotorem , natrásání sázecich pásů se změnou intenzity ,rošty v podlaze s natřásáním, zásobník 2 t s automatickou , zahrnováni disky 500mm , formování plech , Speadblechy , rozhrnovaci radlice pro kolejové řádky v automatice , funkce + Pleaning , hydraulické znamenáky, ovládací jednotka VC50 , hektaroměr , hlášení chyb , prihnojeni granulátem  , nerez -500 kg - šnekové dávkováni  , morení 2 trysky na sázecí jednotku ,200 l , možnost dokompletace mikrogranulátoru. 

Sázecí kombince na brambory Grimme GL420 + RT300